Elérhetőség

Email: hu@eujuicers.com Telefon:06-70-678-8728

Vásárlói információk, szállítás és fizetés, ÁSZF, üzletszabályzat

Általános tudnivalók a megrendelésről:

A megrendelés feladása kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.excaliburaszalok.hu webcímen. Telefonon állunk szíves rendelkezésére, de ilyen módon nem áll módunkban rendelést felvenni.

Az áruházban feltüntetett árak érvényes bruttó fogyasztói árak!

Ha esetleg technikai okok miatt tévesen jelenik meg az ár, ilyenkor a megrendelést nem tekintjük érvényesnek. Ennek elkerülése végett a megrendelés után telefonon megkeressük Önt!

Minden esetben kérjenek vásárlás előtt tájékoztatást a készülékekről, mert a kibontott és használt (kifogástalanul működő) készülékeket csak 10%-os amortizációs költség felszámolása mellett áll módunkban visszavenni illetve cserélni.

A megrendelések feldolgozása hétköznap történik. Az elektronikus úton történő megrendeléseket hétvégén is fogadjuk, de hétvégén és hétvégére kiszállítást nem vállalunk. Csomagolási költségeket nem számoljuk fel.

Szállítási és fizetési feltételek:

A weboldalunkon megrendelt árut a lehetőségekhez képest pár napon belül futárszolgálattal kiszállítjuk vagy a megrendelést követően bemutatótermünkben is átveheti személyesen a megrendelt terméket.

A szállítás az egész ország területén ingyenes. A díjmentes kiszállítás a termék egyszeri kiszállítására vonatkozik.

Vevői adat: A megrendelés első lépéseként a legelső adat melyet kérünk egy e-mail cím megadása. Ez azért is fontos, mert a ide küldjük az értesítéseket a rendelésről. Kérjük pontos címet adjon meg, mert ezt nem áll módunkban kijavítani.

Számlázási adatok: Minden piros csillaggal megjelölt részt kérünk kitölteni. Amennyiben cég adatot is megad a számlát automatikusan erre állítjuk ki. (A számlán a megrendelő neve nem fog szerepelni.)

Szállítási adatok: Ha megegyezik a számlázási cím a szállítási címmel, akkor a cím melletti gombra lépve az automatikusan átmásolódik. Abban az esetben is ezt kérjük bejelölni, ha személyesen szeretné átvenni a megrendelt termékeket. Kérjük minden esetben olyan pontos adatokat adjon meg szállítási címként, hogy a futár a lehető legkönnyebben odataláljon.

A megjegyzés rovatban közölheti egyéb kéréseit, szállításra vonatkozó igényeit.

Az adat beviteli hibák javítására az ügyfélszolgálati elérhetőségeken van lehetőség a megrendelés teljesítése előtt.

Fizetési módok:

Készpénz: személyes átvétel bemutatótermünkben (csak az előzetes on-line megrendelt termék vehető át; Címünk: 2900 Komárom, Kelemen László. u. 1.)

Utánvétel:a fizetés utánvét esetén a termék átvételekor történik a futárszolgálatnak, készpénzben.

Előreutalás: kiszállítást megelőzően, banki átutalással a számlán lévő bankszámlaszámunkra.

Szavatosság:

Garanciát adunk minden termékre. A garancia hossza termékenként változó, így ezt a garancialevél tartalmazza.

Jótállás:

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető, mert a Vásárlónak a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a hiba rendellenes vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, vagy a készüléken kívül álló ok következménye, vagy a készüléket a garancialevél címlistájában szereplő szakszervizeken kívül már más javította, illetve ha a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003.(VII.30.)GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

A jótállás időtartama a tényleges teljesítéssel, a terméknek a Vásárló részére történő átadásával, vagy a készülék üzembe helyezésével kezdődik.

Tartós fogyasztási cikkek körét a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet melléklete valamint a 49/2003 (VII.30.) GKM rendelet tartalmazza, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

1, hibás teljesítés esetén a fogyasztó a, elsősorban - választása szerint - kijavítást,vagy cserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget. b, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól - üzembe helyezéstől - számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni. 2, A kijavítást vagy kicserélést - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 3, Ha a kötelezett a dolog javítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

A jótállás időtartama alatt az Üzemeltető a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően vállalja a hibás termék kijavíttatását, amennyiben ez nem lehetséges a cseréjét, vagy van lehetőség árleszállítás kérésére illetve elállásra is. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Vásárló törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. A Vásárló a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy az Üzemeltető ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

Szavatosság:

A szavatosság az eladó hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Hibás teljesítés miatt kérhetjük a termék kijavítását vagy kicserélését amelyek közül – főszabály szerint – választhatunk. Nincs mód a választásra, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen. Van lehetőség még árleszállításra és az elállásra. A kijavítást vagy kicserélést a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni törekedve arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés legfeljebb tizenöt napot vegyen igénybe. A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyből egy másolatot a fogyasztónak át kell adni. Javításra az árut az eladó elismervény ellenében veszi át. A teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesíthető a szavatossági igény. A Polgári Törvénykönyv szerint a jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003.(VII.30.)GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

A vásárlástól való elállás joga:

Amennyiben a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg:

A vásárló (kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) az áru átvételét követő 14 napon belül (naptári nap) indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik, mely a vállalkozás és a fogyasztó között létrejött szerződésre vonatkozik.

A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú készülék visszaszolgáltatása esetén térítjük meg a teljes vételárat. Amennyiben élni szeretne elállási jogával, azt jelezheti ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén ÍRÁSBAN, egyértelmű nyilatkozatával. Nyilatkozat minta)

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A termék visszajuttatásáról ügyfelünknek kell gondoskodnia. A megrendelt terméket postai úton, futárszolgálattal vagy személyesen juttathatja vissza telephelyünkre. A visszaszolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségek a Vásárlót terhelik. Az utánvéttel, portósan feladott csomagokat cégünk nem veszi át! A visszaszállítás költségén kívül más egyéb költség nem terheli a Vásárlót.

Vásárlástól való elállási jog esetén 3.990 Ft. díj ellenében tudjuk elszállítani a készüléket.

Kérjük ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, mert a nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak a megtérítése a Vásárlót terheli. A visszaküldött csomagot cégünk dolgozói visszaveszik és egy jegyzőkönyvet állítanak ki. Amennyiben a visszaszállított csomag rendelkezik a gyári csomagolásban található kiegészítőkkel, tartozékokkal, dokumentációkkal megtörténhet a vételár megtérítése. Az EUJ Kft. a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

A fogyasztó felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A megrendelő elállási jogát a 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza!

Az elállási jog hiányát illetve kivételképző termékek körét itt találja:

Az olyan termékek melyek természetüknél fogva (higiéniai vagy egészségügyi okból) vissza nem szolgáltathatóak nincs lehetőség elállásra.

www.nfh.hu/magyar/hasznos/vasarlas/internetes/elallasi_hianya.html

Fontos idézet a linken található Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság oldaláról:

"Fontos tudni, hogy a higiéniai vagy egészségügyi okból vissza nem szolgáltatható termékeket is visszaküldhetjük, amennyiben a csomagolást, a védőfóliát még nem bontottuk fel, vagyis a terméket még nem vettük használatba."

Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Ügyfeleink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

Adatvédelem:

A EUJ Kft. ezúton tájékoztatja Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Kosár
Az Ön kosara üres

Aszalók és aszalás

Az élelmiszer aszalásának gyakorlata ősi időkre nyúlik vissza, amikor még inkább szükségszerűség volt, mintsem kulináris élvezet. Az élelmiszerek tartósításának modern módszerei, mint a hűtés, fagyasztás, befőzés vagy pasztőrözés már szinte teljesen felváltotta ezt az ősi módszert. Minden új technológiával szemben az aszalás nagy előnye, hogy az egyik legjobb módon képes megőrizni a tápanyagtartalmat, emellett biztonságos, gazdaságos és ízmegtartó is.